สื่อการเรียนรู้

หลักภาษา : พยัญชนะ 3/2

ภาษาไทย ป.1

สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1

http://edltv.dlf.ac.th/primary/includes/showvdo.php?vdo=courses/2/540520-P1tha_B.mp4

Posted by Admin

บทความที่เกี่ยวข้อง