สื่อการเรียนรู้

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาไทย ป.1 การเขียนคำประสมสระอี

สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=kkdZjtGM8AU&index=16&list=PLHgsp7VP-mcjxBxoE6_mks4Bhe0z5eMUj

Posted by Admin

บทความที่เกี่ยวข้อง