สื่อการเรียนรู้

เรียนพยัญชนะ, เรียนรู้เลขไทย คาบที่ 5/1

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : พยัญชนะ

สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1

http://edltv.dlf.ac.th/primary/includes/showvdo.php?vdo=courses/2/540620-P1tha_A.mp4

Posted by Admin

บทความที่เกี่ยวข้อง