สื่อการเรียนรู้

พยัญชนะน่าสนใจ คาบที่ 1 ใบความรู้ที่ 2

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : พยัญชนะ

สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1

http://edltv.dlf.ac.th/primary/courses/2/54thP01-F40-4page.pdf

Posted by Admin

บทความที่เกี่ยวข้อง