สื่อการเรียนรู้

พยัญชนะน่าสนใจ คาบที่ 3/3

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : พยัญชนะ

สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1

http://edltv.dlf.ac.th/primary/includes/showvdo.php?vdo=courses/2/540801-P1tha_C.mp4

Posted by Admin

บทความที่เกี่ยวข้อง