สื่อการเรียนรู้

พยัญชนะต้องอ่าน, พยัญชนะไม่ลืม คาบที่ 3 สไลด์ 2

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : พยัญชนะ

สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1

http://edltv.dlf.ac.th/primary/courses/2/55t2thaP01-F64-4page.pdf

Posted by Admin

บทความที่เกี่ยวข้อง