สื่อการเรียนรู้

อักษรสูง คาบที่ 1/2

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : อักษรสามหมู่

สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1

http://edltv.dlf.ac.th/primary/includes/showvdo.php?vdo=courses/3/P1tha-540901_B.mp4

Posted by Admin

บทความที่เกี่ยวข้อง