สื่อการเรียนรู้

สระอา, สระอี, สระอู คาบที่ 2/2

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : สระ

สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1

http://edltv.dlf.ac.th/primary/includes/showvdo.php?vdo=courses/4/540608-P1tha_B.mp4

Posted by Admin

บทความที่เกี่ยวข้อง