ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ

จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ

อ่านทั้งหมด

กฎของโอห์ม , กำลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้า

กฎของโอห์ม , กำลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้า

อ่านทั้งหมด

Hand Tools เครื่องมือ

Hand Tools เครื่องมือ

อ่านทั้งหมด

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน

อ่านทั้งหมด

Hospitality การต้อนรับ

Hospitality การต้อนรับ

อ่านทั้งหมด

การออกแบบวงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก (ครั้งที่ 2)

การออกแบบวงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก (ครั้งที่ 2)

อ่านทั้งหมด

Types of Forms

Types of Forms

อ่านทั้งหมด

การใช้ ออสซิลโลสโคป

การใช้ ออสซิลโลสโคป

อ่านทั้งหมด

หลอดฟลูออเรสเซนต์ (2)

หลอดฟลูออเรสเซนต์ (2)

อ่านทั้งหมด

วงจรไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้า

อ่านทั้งหมด

Machine Tools เครื่องมือกล

Machine Tools เครื่องมือกล

อ่านทั้งหมด

ตัวต้านทาน

ตัวต้านทาน

อ่านทั้งหมด