ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

บทที่ 2 ความหมายของจริยธรรมและจริยธรรม

บทที่ 2 ความหมายของจริยธรรมและจริยธรรม

อ่านทั้งหมด

โครงสร้างแผนธุรกิจ

โครงสร้างแผนธุรกิจ

อ่านทั้งหมด

ตัวเก็บประจุ

ตัวเก็บประจุ

อ่านทั้งหมด

หลักธรรมในแผ่นดิน

หลักธรรมในแผ่นดิน

อ่านทั้งหมด

อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

อ่านทั้งหมด

โอกาสทางธุรกิจ

โอกาสทางธุรกิจ

อ่านทั้งหมด

บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ

บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ

อ่านทั้งหมด

นิติกรรม หุ้นส่วนและบริษัท

นิติกรรม หุ้นส่วนและบริษัท

อ่านทั้งหมด

บทที่ 2 คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ

บทที่ 2 คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ

อ่านทั้งหมด

เป้าหมายกับการบริหารจัดการ

เป้าหมายกับการบริหารจัดการ

อ่านทั้งหมด

ตัวเหนี่ยวนำและหม้อแปลงไฟฟ้า

ตัวเหนี่ยวนำและหม้อแปลงไฟฟ้า

อ่านทั้งหมด

หนึ่งเดียวในโลก

หนึ่งเดียวในโลก

อ่านทั้งหมด