ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รายงานต้นทุน กรณีไม่มีงานระหว่างทำและไม่มีต้นทุนโอนมา 1

รายงานต้นทุน กรณีไม่มีงานระหว่างทำและไม่มีต้นทุนโอนมา 1

อ่านทั้งหมด

การดำเนินการเกี่ยวกับเซต

การดำเนินการเกี่ยวกับเซต

อ่านทั้งหมด

ตัวบ่งปริมาณ

ตัวบ่งปริมาณ

อ่านทั้งหมด

การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่

การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่

อ่านทั้งหมด

รายงานต้นทุน กรณีไม่มีงานระหว่างทำและไม่มีต้นทุนโอนมา 2

รายงานต้นทุน กรณีไม่มีงานระหว่างทำและไม่มีต้นทุนโอนมา 2

อ่านทั้งหมด

ประพจน์และการเชื่อมประพจน์

ประพจน์และการเชื่อมประพจน์

อ่านทั้งหมด

การอ้างเหตุผล

การอ้างเหตุผล

อ่านทั้งหมด

รายงานต้นทุนการผลิต วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 2

รายงานต้นทุนการผลิต วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 2

อ่านทั้งหมด

เซต และวิธีการเขียนเซต

เซต และวิธีการเขียนเซต

อ่านทั้งหมด

รูปแบบของประพจน์

รูปแบบของประพจน์

อ่านทั้งหมด

กฎการนับเบื้องต้น

กฎการนับเบื้องต้น

อ่านทั้งหมด

ผลิตผลร่วม 2

ผลิตผลร่วม 2

อ่านทั้งหมด