ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

โมเมนตัมในของไหล

โมเมนตัมในของไหล

อ่านทั้งหมด

พีชคณิตแบบบูล

พีชคณิตแบบบูล

อ่านทั้งหมด

แรงที่กระทำกับวัตถุแผ่นเรียบที่จม

แรงที่กระทำกับวัตถุแผ่นเรียบที่จม

อ่านทั้งหมด

สมการไหลต่อเนื่อง

สมการไหลต่อเนื่อง

อ่านทั้งหมด

แรงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของของไหลบนวัตถุ

แรงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของของไหลบนวัตถุ

อ่านทั้งหมด

หลักการเบื้องต้นทางกลศาสตร์ของไหล

หลักการเบื้องต้นทางกลศาสตร์ของไหล

อ่านทั้งหมด

แรงที่กระทำกับวัตถุแผ่นโค้งที่จม

แรงที่กระทำกับวัตถุแผ่นโค้งที่จม

อ่านทั้งหมด

กำลังงานในการไหล

กำลังงานในการไหล

อ่านทั้งหมด

การสูญเสียพลังงานหลักในการไหล

การสูญเสียพลังงานหลักในการไหล

อ่านทั้งหมด

ความดันในของไหล

ความดันในของไหล

อ่านทั้งหมด

ประเภทของการไหล

ประเภทของการไหล

อ่านทั้งหมด

พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 2

พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 2

อ่านทั้งหมด