ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

สระอา, สระอี, สระอู คาบที่ 1/1

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : สระ

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาไทย ป. 1 พยางค์

อ่านทั้งหมด

สระอา, สระอี, สระอู คาบที่ 1/4

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : สระ

อ่านทั้งหมด

หลักภาษา : พยัญชนะ คาบที่ 4/4

ภาษาไทย ป.1

อ่านทั้งหมด

อักษรกลาง คาบที่ 2/2

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : อักษรสามหมู่

อ่านทั้งหมด

หลักภาษา : พยัญชนะ คาบที่ 4 ใบความรู้ที่ 2

ภาษาไทย ป.1

อ่านทั้งหมด

อักษรกลาง คาบที่ 2 ใบความรู้ที่ 1

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : อักษรสามหมู่

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาไทย ป. 1 ประโยคสามส่วน

อ่านทั้งหมด

สระอา, สระอี, สระอู คาบที่ 1/2

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : สระ

อ่านทั้งหมด

หลักภาษา : พยัญชนะ หนูลากเส้น, อาชีพหนูรู้จัก คาบที่ 4/3

ภาษาไทย ป.1

อ่านทั้งหมด

สระอา, สระอี, สระอู คาบที่ 1 สไลด์

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : สระ

อ่านทั้งหมด

หลักภาษา : พยัญชนะ คาบที่ 4 สไลด์

ภาษาไทย ป.1

อ่านทั้งหมด